Ponuka chráneného pracoviska


 

Sme chránené pracovisko


Spoločnosť EUROSITE s.r.o. má pridelené postavenie chránenej dielne zamestnávajúcej občanov so zdravotným postihnutím.
 
Máte vo firme viac ako 20 zamestnancov? Ponúkame Vám možnosť, ako ušetriť stovky EUR pri plnení si povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihom. Využite ponuku chráneného pracoviska – EUROSITE s.r.o.
 

Spoločnosť EUROSITE s r.o. je držiteľom štatútu chráneného pracoviska.


Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov je podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 zákona v počte, ktorý predstavuje 3,2%, z celkového počtu jeho zamestnancov. Ak zamestnávateľ z rôznych príčin nemôže zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, zákon mu umožňuje plniť tento povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím aj náhradným plnením.
 
Na základe horeuvedeného textu Vám ponúkame splnenie tejto povinnosti v zmysle § 64a) citovaného zákona, a to zadaním zákazky pre vytvorenie internetových prezentácií.
 
Povinnosť zamestnávať občanov zo zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnanie takýchto občanov napr. v chránených dielňach. Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutým je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka. Celková cena práce napríklad v roku 2010 je vyčíslená na 975,54 € z toho 0,8 násobok činí nákup vo výške 780 €. Využite našu ponuku a splňte si povinnosť danú štátom, prostredníctvom našej spoločnosti.
 
Pre viac informácií nás kontaktujte:
 
- e-mailom: info@eurosite.sk
 
- telefonicky: 055 622 48 48